Bemutatkozás

Az intézmény 1902-ben kezdte meg működését „Kisdedóvó intézetként”. Óvodánk jelenleg Belső-Ferencváros egyetlen óvodája, amely könnyen megközelíthető helyen, a Vásárcsarnok és a Duna-part közelében található.Környezetünkben számos szép régi épület, egyetem, étterem, a Vásárcsarnok és egyéb kulturális értékek találhatók. Az ide járó gyermekek életkoruk szerint járnak a nyolc mackó csoport valamelyikébe.Igyekszünk homogén csoportokat kialakítani.Pedagógiai Programunkban a magyar népi hagyományok megismerése, őrzése kerül előtérbe.Kiemelten fontosnak tartjuk a játék szerepét, amely a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését elősegíti.Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre. Rendszeresen fogyasztunk gyümölcsöt, sétálunk, kirándulunk, szervezünk sport programokat.Magunk is létre hoztunk egy kis kertet, amelyben minden csoport a saját magaságyásában gazdálkodik.A környezettudatos magatartás kialakítására is odafigyelünk, a hulladék szelektív gyűjtésére hívjuk fel a gyermekek és rajtuk keresztül a családok figyelmét.Bekapcsolódtunk a Bozsik-programba, mely játékos formában segíti elő a labdaérzék fejlesztést. 2016-ban elnyertük a „Biztonságos óvoda” címet. Kresz teraszunkon tanulhatják és gyakorolhatják a gyermekek a kresz alapjait, a biztonságos közlekedést, és a kulturált közlekedési szabályokat. 2016 évtől bekapcsolódtunk a kerületi „madár programba”, ahol a gyermekek megtanulják a madarak gondozását, a madárfajtákat. Miközben játékos formában dolgozzák fel a témaköröket, úgy válnak gondoskodó, figyelmes, tudatos gyermekekké. 2018-ban „Madárbarát Óvoda” lettünk a Madártani Intézet pályázatát elnyerve. 2018-2019-es nevelési évben elnyertük a „Boldog Óvoda” címet, vagyis bekapcsolódtunk a „Boldogságprogram” elnevezésű országos szintű kezdeményezésbe, amellyel a gyermekek pozitív érzelmeit erősítve képessé tesszük őket a boldogság érzésének tartós átélésére, magabiztosabb, kreatívabb, önbizalommal telibb gyermekeket nevelünk. A témakörök feldolgozása olyan értékek mentén történik, ami a nevelőtestület pedagógiai, és nevelési elveit is megerősíti.Örömmel és vidáman készülünk az elkövetkező életszakasz állomására, az iskolára.Arra törekszünk, hogy a tevékenységekben a cselekvések által ismerjék meg a gyermekek a világot, gyűjtsenek tapasztalatokat közvetlen környezetünkről.Alkalmazotti közösségünk a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, a gyermekeket ismerő és szerető, szakmailag jól felkészült szakemberek.Folyamatos továbbképzéseken bővítjük módszertani ismereteinket.Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést a gyermekek mindenek feletti érdekeinek szem előtt tartását, az odafigyelő, segítőkész, nyitott és elfogadó nevelői magatartást. Jó itt „kicsi bocsnak” lenni!

Csoportok típusa: Tiszta

Fenntartó: Önkormányzati

Korosztály: 3-6

Okt. irányzat: Általános

Csoportlétszám: 142

Alapítva: 1902

Férőhelyek száma: 142

Óvodai csoportszobák száma: 8

Étkeztetés
Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fogadása
Kirándulások
Sportolási lehetőség

Tulajdonságok

Bozsik Foci Program
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Könyvtár
Gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladat (EGYMI)
Tornaterem
Óvodai nevelés
Tornaszoba
Egészséges életmódra nevelés
Fejlesztő nevelés-oktatás
Egészségnapok
Jeles napokon események
Zöld óvoda
Pedagógiai szakszolgáltatás

Szülők értékelései

SZÜLŐ

Kedves, mosolygós dolgozók. Barátságos környezet, szép,igényes, tiszta óvoda.

Vezetés,szervezés:
Nevelők munkája:
Szülők tájékoztatása:
Termek,udvar:
Játékok,eszközök:

Kapcsolattartó

Nagyné Dobó Erika

Az ovi elérhetőségei

1092 Budapest IX. kerület, Erkel utca 10
217-63-94 07:00 - 15:00
www.kicsibocsovi.hu