Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Csokonai Óvoda

Kedvencek közé
6300 Kalocsa, Csokonai 4.
78/461-470

Bemutatkozás

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Csokonai Óvoda: Óvodánk városunk központjához közel, kertvárosi környezetben fekszik. Az épület 1975-ben épült, de 2015 óta egy pályázatnak köszönhetően kívül – belül megújulva várja a gyermekeket. Négycsoportos óvodánkban kiemelten kezeljük a környezeti és az anyanyelvi nevelést, hiszen a gyermekek beszéd és kommunikáció útján tanulnak meg érintkezni a környezetükkel. Az anyanyelv egyben az önkifejezésnek, a gondolkodásnak és a kapcsolatteremtésnek is fontos eszköze. Magunkénak érezzük Gárdonyi Géza egyik gondolatát, miszerint: „Minden nemzetnek főkincse a nyelve.” Programunk tudatosan irányítja a gyermekek figyelmét és az anyanyelv szépségeire, a beszéd használatának örömére. A gyermekirodalomból és néphagyományból merített varázslatos népmesék, szimbolikus bábdarabok, mozgással kísért mondókák, dramatikus népi játékok segítik anyanyelvünk megismerését, elsajátítását. Célunk, hogy a gyermekek az óvodáskor végére ki tudják fejezni érzéseiket, gondolataikat. Képesek legyenek irodalmi értékek befogadására és tudjanak társas kapcsolatokat teremteni a nyelv által. Anyanyelvi nevelésünk kiemelt színfoltja az évente megrendezett Mesenap, mely esztétikai élmények nyújtásával, a népmese személyiségformáló hatásával, irodalmi élmények megszerettetésére nevel. A városunkban élő német nemzeti kisebbség igényére 1997-óta óvodánkban német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű csoport is működik. A csoport programjából kitűnik, hogy a nemzetiség nyelvének játékos elsajátítása mellett, kiemelt feladatunk a német nép kultúrájának, nemzetiségi identitásának átörökítése és a hagyományok ápolása. Ilyen hagyományőrző ünnepünk a „Márton nap” is, melyet a nemzetiségi csoport kezdeményezésére, már 20 éve a szülők bevonásával az egész óvoda együtt ünnepel. A környezeti nevelés is hangsúlyos helyet kap óvodánk életében. Célunk a természet szeretetére nevelés, az emberi felelősség megéreztetése a természeti és társadalmi környezetünk megóvása szempontjából. Törekevésünk elismeréseként elnyertük az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet 2018-ban. A környezetünk megismertetésével párhuzamosan a magyar nemzeti kultúra értékeit, hagyományait is közvetítjük óvodásainknak, átadva mindazon tapasztalatokat, melyet elődeink felhalmoztak. Jeles napok megünneplésével, hagyományőrző játékokkal merítünk a múlt értékeiből. „Jó gyakorlataink”: A „Nem messze van ide Kalocsa” és a „Csillagszemek” tehetség segítő műhelyben is erre építve valósítjuk meg a hagyományok ápolását és az anyanyelvi nevelést. Nevelőtestületünk tagja „Belső gondozói” csoportot vezet, melynek tagjai: logopédus, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógus, tag óvodavezetők, gyermekvédelmi felelősök, érdeklődő óvónők és dajkák. Célul tűzték ki, olyan szakmai közösség működtetését, melyben tagjai között folyamatos szakmai konzultáció, fórumrendszer alakul ki, az esélyegyenlőség, differenciált fejlesztés, egyenlő bánásmód jegyében. Törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek örömteli, vidám éveket töltsenek nálunk. Mindennapjainkat színesítik a csoportok névadó ünnepei (Maci – Mókus – Nyuszi nap), Nemzetiségi nap, valamint a változatos mozgás és kézműves foglalkozások (Ovifoci, balett, mozgás kotta). 2019-ben átadásra került az OVISPORT Közhasznú Alapítvány támogatásával az új sportpályánk.

Csoportok típusa: Vegyes

Fenntartó: Állami

Korosztály: 3-4-5-6 évesek

Okt. irányzat: Általános

Csoportlétszám: 25

Alapítva: 1975

Óvodai csoportszobák száma: 4

Férőhelyek száma: 100

Kirándulások
Sportolási lehetőség
Több tannyelvű
Étkeztetés
Sérült gyermekek fogadása
Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fogadása

Tulajdonságok

Egészséges életmódra nevelés
Egészségnapok
Jeles napokon események
Bozsik Foci Program
Zöld óvoda
Sportpálya
Tornaterem
Fejlesztő nevelés-oktatás
Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás
Óvodai nevelés

Szülők értékelései

Még nincs értékelve

Kapcsolattartó

Szundi Judit

Az ovi elérhetőségei

6300 Kalocsa, Csokonai 4.
78/461-470